VERIGA DODANE VREDNOSTI

VERIGA DODANE VREDNOSTI

1. PORTALI ZA IZMENJAVO PODATKOV NAROČNIKOV

Za računalniško izmenjavo CAD podatkov uporabljamo programsko opremo oziroma spletne portale naših naročnikov. Pošiljanje CAD podatkov je možno neprekinjeno 24 ur. V kolikor z vami še nimamo vzpostavljene povezave nam prosim na naslov SPI@emo-orodjarna.si pošljite vaše podatke o nastavitvah.

2. FTP EMO ORODJARNA

V primeru, da naročnik nima svojega sistema za prenos podatkov uporabimo naš FTP strežnik.

3. E-NASLOV

V primeru, da nas želite obvestiti o poslanih CAD podatkih ali želite preveriti prejem informacij nam pišite na naslov CAD@emo-orodjarna.si.

Na osnovi CAD modela izdelka in ostalih robnih pogojev naročnika naredimo grobo oceno števila operacij in velikosti orodja. Po potrebi izdelavnost preverimo s simulacijo v Autoformu in pripravimo ponudbo.

V okviru grobe metode predvidimo tehnološke operacije in porabo materiala za optimalno izvedbo projekta.

Tehnologija izdelka
Po prejemu naročila izdelamo podrobno 3D tehnologijo izdelka v programu Catia V5 in simulacijo v programu Autoform za vse operacije. Pripravimo tudi 2D dokument s predstavitvijo metodičnih operacij in poročilo simulacije. Za razgovore s kupčevimi strokovnjaki po potrebi pripravimo model izdelka iz stiropora, ki služi za podrobno študijo izdelka.

Študija izdelavnosti izdelka (feasibility study)

V okviru metode izdelamo tudi študijo izdelavnosti izdelka (feasibility study), v kateri predstavimo svoje predloge za izboljšanje izdelavnosti izdelka.

Vse metodične operacije so preverjene s simulacijami v programu Autoform. Na ta način zagotovimo kupcu večjo procesno varnost, kakovosten izdelek in roke izdelave.

Vzporedno z metodo in simulacijami izdelamo v 3D Catia V5 postavitev orodji na stiskalnico (DLP – Durchlaufplan). V DLP je predstavljena predvidena velikost in izvedba orodij, operacijski kosi s prijemali in predvidenimi parametri transfera, hodi v posameznih operacijah, odvod odpada itd.

Konstrukcija je v celoti izdelana v 3D Catia V5, kar zagotavlja najvišjo kakovost in zanesljivost  konstrukcijskih rešitev, točnost izdelave in hitrejše NC programiranje. Konstrukcija se izvaja v skladu z naročnikovimi zahtevami, smernicami in standardi.

Programska oprema:

  • Autoform Incremental
  • Catia V5
  • Geomagic Design X

Storitve:

EMO Orodjarna s svojimi veliko izkušnjami s področja preoblikovanja izvaja tudi storitve inženiringa.

Preverjanje izdelavnosti

Izdelamo študijo izdelavnosti izdelka (feasibility study) v kateri preverimo izdelavnost izdelka in predstavimo predloge za izboljšanje izdelavnosti izdelka.

Grobe metode

V okviru grobe metode predvidimo tehnološke operacije in grobo porabo materiala za optimalno izvedbo projekta.

Fine metode

Izdelamo podrobno 3D tehnologijo izdelka v programu Catia V5  in simulacijo v programu Autoform za vse operacije. Pripravimo tudi 2D dokument s predstavitvijo metodičnih operacij in poročilo simulacije.

Postavitev orodij na stiskalnico

V DLP predvidimo velikost in izvedbo orodij, operacijske kose s prijemali in predvidenimi parametri transfera, hode v posameznih operacijah, odvod odpada itd.

Konstrukcija orodij in naprav

V skladu z naročnikovimi zahtevami, smernicami in standardi izdelamo konstrukcijo v 3D Catia V5.

Razvoj

V okviru naročnikovih robnih pogojev izvajamo razvoj izdelkov, ki  imajo zagotovljeno izdelovalnost.

Naše proizvodne  sposobnosti omogočajo izvedbo celovitega proizvodnega procesa. Na osnovi lastne 3D konstrukcije orodja naša ekipa tehnologov  inženirjev tehnološko razdela ter določi za tehnologijo izdelave posameznih elementov orodja, ter pripravi tehnološke postopke izdelave pozicij v informacijskem sistemu Perftech Largo.  Izdelajo se  CNC programi za različne stroje (2D, 3D, ter po potrebi 5 -osni  programi) glede na zahtevnost in dimenzije obdelovanca, vrsto materiala ter zahtevano natančnost z  uporabo najsodobnejših programskih orodij (TopSolid 7.12,  Goelan v5, Catia). S pomočjo računalniških simulacij preverijo optimalnost delovanja posameznih obdelav s ciljem čim krajše izdelave  ter maksimalne natančnosti elementov oziroma posameznih sklopov  orodja za preoblikovanje pločevine.

Razpolagamo z velikim številom kvalitetnih CNC strojev, na katerih izdelujemo posamezne elemente orodij. Za njihovo obdelavo uporabljamo najkvalitetnejša rezilna orodja, ki jih v določenem obsegu izdelujemo sami. Rezilna orodja umerjamo na Zoller merilni napravi.

Točnost naših strojev redno preverjamo z lastno kontrolno opremo. Vsi stroji so prek lokalne računalniške mreže povezani s strežnikom, na katerem se nahajajo NC programi.

V prenovljeni in dodatno zgrajeni hali imamo celotno površino pokrito z dvigali, kar nam zagotavlja nemoteno delo pri izdelavi, montaži in preizkušanju orodij. Ekipa izkušenih orodjarjev v sodelovanju s projektnimi vodji, zagotavlja kvalitetno delo in končni produkt. Pod mentorstvom znanje in izkušnje uspešno prenašamo na mlajši kader. Dober in kvaliteten končni produkt, je ogledalo našega podjetja v svetu, in način pridobivanja novih kupcev.

Prve izdelke iz preoblikovalnih orodij obrežemo na lastnem 5 osnem CNC laserskem stroju. Za CNC programiranje obreza in izdelavo vpenjalne priprave uporabljamo program TruTops Cell. Na ta način naročniku zagotavljamo hitro dobavo prvih izdelkov ali pa naredimo tudi manjšo serijo.

Preizkušanje orodij izvajamo na treh hidravličnih stiskalnicah ( 1000, 2000 in 3000 ton) v dveh izmenah vključno s soboto in nedeljo dopoldan. Po potrebi pa delo organiziramo tudi ponoči. Dve stiskalnici imata vgrajeni spodnjo in zgornjo vlečno blazino, kar nam omogoča preizkušanje in izdelavo zelo zahtevnih vlečnih in rezilnih orodij velikosti tudi do 6 x 3 metre. Nova stiskalnica SH4 – 2000 t pa ima tudi tehnološko funkcijo izravnavanja  ekscentričnih sil na pahu in v obeh blazinah, s tem pa nam izračunava tudi najbolj obremenjeno točko v orodju oziroma rezultanto sil pri delovnem gibu stiskalnice glede na funkcijo orodja. To pa je zelo pomemben podatek pri konstruiranju podobnih orodij.

Za zagotavljanje točnosti izdelka že vrsto let uporabljamo CNC merilno napravo Wenzel. Točnost naprave redno preverja laboratorij, ki je akreditiran po ISO17025 s strani nizozemske akreditacijske službe RvA in slovenske akreditacije (SA) za kalibracije dolžinskih in mehanskih meril.

Prevzem izdelanega orodja navadno izvedemo pri nas, po naročilu kupca pa izvajamo preizkus in zagon orodja tudi na kupčevi opremi in ga pripravimo za serijsko izdelavo izdelkov.