KAKOVOST

Bolje, hitreje, ceneje.

KAKOVOST

Bolje, hitreje, ceneje.

Orodjarstvo je ustvarjalno zahtevna gospodarska panoga in pomembna pri razvoju in dvigovanju stopnje tehnološkega razvoja nacionalnega gospodarstva. Odlikuje jo materialna neintenzivnost, natančnost,  preudarnost, ustvarjalnost, ekološka prijaznost, energetska varčnost ter kooperativnost. Vse omenjeno negujemo in razvijamo že več kot 100 let. To potrjuje tudi pridobitev certifikata vodenja kakovosti pred davnimi 22 leti (leta 1996),ko je certifikacijski organ BVQI podjetju EMO Orodjarna podelil listino kakovosti ISO9001, leta 2000 pa ISO 14001. Leto pozneje  (2001) smo nadgradili sistem z avtomobilskim standardom managementa kakovosti EAQF (identičen VDA 6.4) in sistemom stalnih izboljšav 20 Ključev. Leta 2005 smo prejeli certifikat »Investors in people«, leta 2013 pa certifikat SQ (Slovenska kakovost).

 

Vrednote podjetja

  • Rast konkurenčnosti: borbenost, tekmovalnost, izzivalnost, vztrajnost.
  • Rast in razvoj podjetja: skrb za ustvarjalnost, inovativnost, gospodarnost, odgovornost in skrb za osebni razvoj, izobraževanje, usposabljanje, pridobivanje praks in veščin.
  • Poštenost, sodelovanje, urejenost, iniciativnost, delavnost.
  • Dvigovanje vrednot industrijske kulture: natančnost, doslednost, kolegialnost, tolerantnost, redoljubnost, spoštovanje.

 

Pridobljeni certifikati

 

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

Investor in People