PREDSTAVITEV PODJETJA

Blagovna znamka EMO – Orodjarne, dva leva, pomenita kakovost in sposobnost zadovoljevanja kupčevih zahtev, potreb in želja po najzahtevnejših orodjih.

PREDSTAVITEV PODJETJA

Blagovna znamka EMO – Orodjarne, dva leva, pomenita kakovost in sposobnost zadovoljevanja kupčevih zahtev, potreb in želja po najzahtevnejših orodjih.

Naš proizvodni sistem sestoji iz:

 • linijskih orodij za preoblikovanje pločevine,
 • transfer orodij za preoblikovanje pločevine,
 • progresivnih orodij za preoblikovanje pločevine,
 • posameznih orodij za preoblikovanje pločevine,
 • pomožnih orodij,
 • priprav in naprav za merjenje in sestavo delo ter,
 • laserskih storitev navarjanja, printanja in rezanje pločevin.

Za podjetje velja, da proizvaja zgoraj omenjena orodja za izdelavo serijskih izdelkov.

 

Zaposlujemo visoko usposobljene strokovnjake, ki pri svojem delu uporabljajo najmodernejšo programsko in strojno opremo. Smo strateški razvojni partner in dobavitelj zlasti avtomobilski industriji.

Pretežno izvažamo na najzahtevnejše trge. O naši uspešnosti poleg zadovoljstva kupcev oziroma partnerjev govori stalna rast prodaje.

 • dolgoročni obstoj in razvoj podjetja,
 • večanje enote lastniškega kapitala ter
 • zadovoljevanje interesov udeležencev procesa in okolja.
 • doseči promet na zaposlenega 20 % nad povprečjem panoge,
 • doseči pomemben delež na področju izdelave progresivnih in transfer orodij za avtomobilsko industrijo,
 • doseči plačilno sposobnost za tekočo in razvojno dejavnost nad povprečjem panoge,
 • dvigniti delež ustvarjalnosti v izdelku 10 % nad primerljivo dejavnostjo,
 • doseči nadpovprečno stopnjo donosnosti na vložena sredstva,
 • dvigniti tehnološko usposobljenost do konkurenčne prednosti v dejavnosti,
 • doseči poslovno odličnost verige dodane vrednosti,
 • doseči visoko tehnološko raven orodij z visoko dodano vrednostjo,
 • doseči 35 % višje in visokošolskega znanja v strukturi zaposlenih,
 • doseči zadovoljstvo kupcev do ponovnega naročila in doseči zadovoljstvo zaposlenih do popolne učinkovitosti.

Poslanstvo podjetja

Zadovoljevanje potreb trga po transfer, progresivnih in posamičnih orodjih za preoblikovanje pločevine na osnovi inovativnega ter tržnega pristopa. Zavzemamo se za skladen razvoj kupčevih potreb ter interesov vseh udeležencev v procesu proizvodnje orodij.

Vizija

Postati želimo zanesljiv partner pri dobavi visoko zahtevnih orodij za preoblikovanje pločevine v avtomobilski in letalski industriji.

Naš slogan

Naša kvaliteta, Vaš uspeh.