LETALSKA IN VESOLJSKA INDUSTRIJA

LETALSKA IN VESOLJSKA INDUSTRIJA

Glavni produkt in tradicija je izdelava delov za letalsko industrijo in orodij za hidroforming letalskih aluminijastih delov strukture letal

Za izdelavo najzahtevnejših izdelkov tudi iz titana, uporabljamo laserske tehnologije npr. LENS. V ta namen imamo razvite vse ustrezne postopke sledljivosti, izdelave in nadzora kakovosti materiala v najožjih tolerancah.

Posebej pomembno je naše strokovno znanje pri obdelavi aluminijevih zlitin skupin 2xxx in 6xxx ter tudi zlitin skupine 7xxx, v stanjih, ki jih potrebuje letalska in vesoljska industrija.

 

Orodja za hidroforming

Podjetje izdeluje orodja za HIDROFORMING od leta 1995 dalje.

Hidroforming ali notranje visokotlačnopreoblikovanje je proces preoblikovanja z aktivno tekočino (pogosto emulzija voda-olje). Tlak, potreben v tem postopku, je v veliki meri odvisen od uporabljenega materiala, debeline materiala in najmanjšega polmera, ki ga je potrebno preoblikovati. Potreben notranji tlak lahko znaša do nekaj tisoč barov.

Prednosti tega HIDROFORMINGA v primerjavi s klasičnim globokim vlekom so: Izdelava geometrijskih delov, ki jih z običajnimi postopki ni mogoče izdelati.