TERMIČNA OBDELAVA

TERMIČNA OBDELAVA

Robotsko lasersko kaljenje

Uporaba laserjev se je v zadnjih letih močno razširila. Izreden potencial laserskega žarka, o katerem so v začetku slutili le nekateri raziskovalci, so začeli že zgodaj izkoriščati v letalski in avtomobilski industriji. Ko so se tam dobro izkazali, so začeli laserje ’’sprejemati’’ tudi v drugih panogah. Pravi pohod laserjev v napredna proizvodna okolja se je začel z njihovo pocenitvijo in podporo računalniške tehnike, ko so laserski stroji in naprave postali tudi veliko prijaznejši do uporabnikov. Danes je laserska tehnika ’’vpeta’’ v toliko opravil, da si mnogih vrst proizvodnje, raziskav in meritev brez nje ni mogoče več zamišljati.

Današnji laserji, so občutno zmogljivejši od tistih izpred nekaj let in  imajo pred klasičnimi orodji veliko prednosti. Z izredno fleksibilnostjo in možnostjo avtomatizacije postopkov je postal laser osrednja komponenta mnogih proizvodnih sistemov. Različne obdelave z laserji so danes konkurenčne klasičnim, ne le s tehnološkega, temveč tudi z ekonomskega vidika. V primerjavi s klasičnimi postopki ima laserska tehnologija številne in pomembne prednosti: brezdotično, lokalno in natančno obdelavo, visoko koncentracijo moči, visoko hitrost procesa, majhno vnašanje toplote, majhne toplotne deformacije itd. Pri laserskem rezanju obdelovancev največkrat ni potrebno dodatno obdelovati. Lasersko varjenje zagotavlja visokokakovostne zvare (pri minimalnem vnosu toplote), zato je uporabno tudi v mnogih primerih, ko drugi postopki odpovedo. Lasersko vrtanje odlikujejo visoka natančnost, hitrost in fleksibilnost. Lasersko spajkanje omogoča izdelavo fine strukture spojnega mesta. Z laserskim označevanjem se trajno označujejo deli in izdelki iz najrazličnejših vrst materiala. Laser je zaslužen tudi za hitro izdelavo prvih izdelkov in orodij. Ob tem pa se stalno odpirajo nove možnosti uporabe laserske tehnike.

Robotsko mikrokovanje in utrjevanje površin

Mikrokovanje je postopek obdelave, pri katerem s kroglico iz karbidne trdnine preko pnevmatskega ali elektromagnetnega orodja vpetega bodisi na roko robota bodisi na CNC rezkalni stroj udarjamo ob površino obdelovanca.

Cilj tehnologije je zgladiti žlebove, ki ostanejo za rezkanjem; torej zmanjšati valovitost, utrditi material ter odpraviti notranje napetosti.

Pri mikrokovanju materiala ne odvzemamo, ampak ga samo prestavljamo, material iz vrhov (označeni na sliki) gnetemo v vdolbine. Idealno bi bilo, če bi lahko dosegli popolnoma ravno površino, v praksi pa težimo k čim večjemu približku tega.

V principu kladivce iz karbidne trdnine s kroglico na koncu s pomočjo pnevmatskega tlaka udarja ob površino obdelovanca.