Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Novi procesi kognitivnih in fleksibilnih robotiziranih delovnih mest v orodjarstvu – Orodjarna 4.0


Akronim projekta: ROBOTOOL-1

Naročnik projekta: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Časovni okvir: 1.10.2018 – 30.09.2021

Vrednost projekta: 2.888.453 €

Višina sofinanciranja: 1.984.171 €

Prednostno področje SPS: Tovarne prihodnosti

Koordinator projekta: ETRA d.o.o.

Kratek povzetek projekta: Namen projekta je identificirati, razviti, testirati in validirati robotske fleksibilne, kognitivne robotske aplikacije za potrebe delovnih mest naročniške proizvodne dejavnosti v orodjarstvu. Namen je razviti hibridno robotsko delovno mesto (RiDM), kjer bo robot pomagal proizvodnim delavcem pri izvajanju proizvodnih nalog, vključno s pomagali obogatene resničnosti (AR) ter uporabo avtomatiziranih transportnih naprav proizvodne logistike (AGV).


Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«


V okviru razpisa E-POSLOVANJE 2019-2022, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), smo v podjetju EMO ORODJARNA d.o.o. uspešno pridobili nepovratna sredstva za izvedbo operacije ”Optimiranje in vzpostavitev segmentov (ukrepov) elektronskega poslovanja z nadgradnjo in krepitvijo kompetenc-usposabljanja v podjetju EMO Orodjarna proizvodna družba d.o.o..” V okviru projektnih aktivnosti bomo v podjetju prenovili spletno stran, digitalizirali nastope na tujih trgih, izdelali produktno-prodajni video in krepilo kompetence s pomočjo usposabljanja, predvsem z namenom optimalnega izvajanja delovnih nalog.

Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov aktivne udeležbe na mednarodnem poslovnem dogodku v tujini podjetju povečati možnost predstavitve svojih dosežkov, proizvodov, storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja s tujimi kupci in poslovnimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišati stopnjo internacionalizacije.


Podjetje AV STUDIO d.o.o., ki je v okviru razpisa nastopilo kot zunanji izvajalec, je za podjetje izvedlo kompletno storitev in prenove obstoječe spletne strani in spletne trgovine, izdelave produktno-prodajnega videa, digitalizacije nastopov na sejmih brez usposabljanja.


DIGITALIZACIJA NASTOPOV NA SEJMIH

V okviru vstopa na tuje trge želimo v podjetju v prihodnje uporabiti tudi sodobne promocijske kanale preko katerih želimo predstavljati naše podjetje in storitve tujim kupcem in potencialnim partnerjem na tujih trgih.


SPLETNE STRANI ZA TUJE TRGE IN SPLETNE TRGOVINE

Izvajalec bo uredil prenovo spletne strani Emo Orodjarna in postavitev nove celostne grafične podobe. Uredil se bo nov template, ki bo vizualno spremenjen oziroma spremenjen v okviru nove celostne grafične podobe podjetja Emo Orodjarna in bo hkrati predstavljal vizijo, cilje ter zgodovino podjetja. Stran bo obsegala nove, racionalnejše izbrane funkcionalnosti strani, s prečiščenimi vsebinami in podatki za končne uporabnike. Spletna stran bo postavljena v treh jezikovnih različicah.


PRODUKTNO-PRODAJNI VIDEO

Izvedel se bo en do dve minuti dolg prodajni video. Z ustrezno tehnično opremo bo izbrani zunanji izvajalec posnel produktno prodajni video in ga nato še obdelal in primerno zmontiral. Namenjen bo za objave na spletni strani Emo Orodjarna d.o.o. ter v ostalih drugih medijih. Zgodba videa bo delo podjetja, njen glavni namen, izdelava kvalitetnih orodij, skrb za kupca ter glavni fokusi podjetja hkrati pa bo tudi namenjen pospeševanju prodaje končnih izdelkov in surovin. Predstavitveni video bomo uporabljali na vseh obstoječih in novih promocijskih kanalih.

 

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Višina nepovratnih sredstev, ki smo jih prejeli za namen izvedbe operacije, znaša 24.876,07 EUR. (brez ukrepa krepitve kompetenc). Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si.